Bel ons +32 (0)3 226 90 90

Wegens het Coronavirus sluiten wij onze toonzalen, magazijnen en leveringsdienst. U kan nog wel bestellen via onze webshop. Ons bereiken kan ook via e-mail: info@outlet-kantoormeubelen.be.

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Al onze vermelde prijzen zijn netto-prijzen exclusief 21% BTW, transportkosten, montage en plaatsing inbegrepen tenzij anders vermeld. Met zijn bestelling aanvaardt de koper onze hier vermelde verkoopvoorwaarden als geldend in al zijn transacties met onze vennootschap. De opdrachtgever erkent te hebben afgezien van eventuele bestaande eigen voorwaarden. Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, hebben de prijzen betrekking op de respectievelijke producten volgens de beschrijving, echter niet op afgebeelde toebehoren en decoraties. Vergissingen in de beschrijvingen en prijzen worden voorbehouden en binden Burodiscount niet. Aanbiedingen van Burodiscount zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en geldig zolang de voorraad strekt.

 

2. Levering en afhaling

De klant kan de aangekochte goederen zelf op halen. Indien men een levering en/of montage en plaatsing wenst is dit gratis in de provincie Antwerpen, Provincie Vlaams-Brabant, Brussel en het Waasland. Indien levering dient te gebeuren buiten deze regio zal er een meerprijs worden aangerekende afhankelijk van de leveringsregio. De levering vind plaats op de begane grond tenzij anders vermeld. De ruimtes en doorgangen waar geplaatst moet worden dienen vrij te zijn. Gelieve de goederen direct bij levering te controleren op transportschade. Eventuele beschadigingen moeten genoteerd worden op de leveringsbon en ondertekend worden door de chauffeur.

 

3. Facturatie en betaling

Wij vragen het volledige bedrag van het bestelorder op voorhand over te schrijven op ons rekeningnummer of ter plaatse te betalen via bankcontact/mistercash of contant, tenzij anders overeengekomen. Iedere vertraging in betaling brengt voor de klant de verplichting mee van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest van 12% te betalen. Bij elke laattijdige betaling zal van rechtswege een schadebeding verschuldigd zijn gelijk aan 15% van openstaande factuur en waarbij een minimumbedrag geldt van 50,00 EURO. Dit schadebeding dient om de bijkomende administratiekosten, debiteurenbewaking, onbeschikbaarheid der fondsen en dergelijke meer te dekken. Alle geschillen tussen BVBA Burodiscount en de koper worden beheerst door het Belgisch Recht. Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd.

 

4. Eigendomsrecht

De eigendomsoverdracht heeft slechts plaats na volledige betaling van de overeengekomen prijs. Zolang de betaling niet heeft plaatsgevonden, is de koper er niet toe gerechtigd ze verder te verkopen, in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin van het woord te gebruiken. Rekening houdend met voormeld eigendomsvoorbehoud is de koper verplicht elk beslag door derden op de geleverde niet integraal betaalde goederen onmiddellijk aan ons kenbaar te maken. Leidt dit eigendomsvoorbehoud tot daadwerkelijke terugname der goederen door verkoper, dan is koper naast de daadwerkelijk gemaakte kosten en de eventuele kosten aan de goederen, als forfaitaire schadevergoeding 25% van het factuurbedrag te titel van winstderving verschuldigd.

 

5. Geldigheid

Voor alle leveringen gelden uitsluitend deze leverings- en betalingsvoorwaarden. Afwijkende voorwaarden van de besteller kunnen wij niet aanvaarden, ook niet als er van onzentwege geen uitdrukkelijke tegenspraak volgt.

 

6. Garantie

Alle producten hebben een waarborg van 5 jaar. Burodiscount is niet verantwoordelijk voor beschadigingen aan het product bij afhaling of bij montage door de klant.